Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Aktualności

06.11.2018

Wyrok za nieupilnowanie psa

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli został skazany czterdziestosześcioletni mieszkaniec Zduńskiej Woli

za to, że 30 czerwca 2018 roku jako właściciel, będąc zobowiązanym do opieki nad psem typu Amstaff, nie zachowal ostrożności przy trzymaniu tego psa, nie upilnował go, czego skutkiem było samowolne opuszczenie terenu posesji przez zwierzę i pogryzienie 2 małoletnich chłopców, w następstwie czego doznali oni ran skóry kończyn górnych i tułowia, które nie spowodowały naruszenia czynności narządów ich ciała na okres powyżej dni 7, przy czym możliwość popełnienia tego czynu mógł przewidzieć.

Sąd wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres próby 2 lat i zobowiązaniem do informowania kuratora o przebiegu próby, a także do powstrzymywania się od posiadania psa.

Na rzecz dzieci zostały zasądzone nawiązki, a także obciążono oskarżonego kosztami sądowymi.

Przestępstwo z art. 157 § 3 kodeksu karnego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.