Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Aktualności

23.05.2019

Wyrok skazujący dla podpalacza

Prokuratura Rejonowa w Wieluniu zarzuciła 34-letniemu Rafałowi B. spowodowanie 3 zdarzeń mających postać pożaru, które zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i skierowała do Sądu akt oskarżenia.

Podejrzany 12 stycznia 2019 roku na terenie zakładu w Łubnicach pow. wieruszowskiego, w budynku magazynu umyślnie podpalał składowaną piankę tapicerską, doprowadziło do pożaru w wyniku którego zniszczony został budynek na łączną kwotę strat 126.359,94zł oraz magazynowane materiały o wartości 137.185,02 zł ( łącznie 263.544,96 zł)

Pożar zagrażał zdrowiu i życiu przebywających na terenie zakładu 41 pracowników oraz przebywającym w tym czasie na sąsiedniej posesji 4 mieszkańcom.

W czasie wcześniejszym Rafał B. spowodował pożary  na terenie pól uprawnych umyślnie podpalając 7 listopada 2017 roku w Łubnicach baloty słomy w ilości 450-500 sztuk zajmujących powierzchnię około 574 metrów kwadratowych na łączną kwotę strat 30.000,00zł,  a w dniu 19 maja 2018 roku w Kolonii Dzietrzkowice baloty słomy w ilości 1.000 sztuk z których uległo spaleniu 800 sztuk.

Nadto Rafał B. w dniu 8 grudnia 2018 roku w Łubnicach kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej samochodem osobowym marki Audi znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (2,163 promila)  

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 9 maja 2019 roku Rafał B. został skazany za przestępstwa z art. 163§1 pkt 1 kk oraz art. 178a§1kk.

Orzeczona wobec Rafał B. kara to 1 rok 6 miesięcy pozbawienia wolności, która wykonywana ma być w warunkach systemu terapeutycznego, obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę pokrzywdzonym ustalonych kwot, grzywna 150 stawek dziennych przy przyjęciu wartości 1 stawki na kwotę 10 zł ( 1.500,00zł) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, świadczenie pieniężne w wysokości 5.000,00zł, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz obciążenie kosztami i opłata sądową.

Wobec Rafała B. stosowano izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Rafał B. przyznał się do zarzutów i wyraził żal i skruchę.

Wyrok jest słuszny ale jeszcze nieprawomocny.