Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Aktualności

03.12.2019

Do stacji LPG trafiał tańszy gaz ziemny zamiast napędowego

Policjanci CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, przy wsparciu funkcjonariuszy z jednostek podległych KWP w Łodzi i łódzkiej oraz śląskiej KAS dokonali zatrzymań członków zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzanych o przestępstwa karno-skarbowe i wprowadzanie do obrotu gazu grzewczego jako napędowego LPG, bez uiszczania należnych opłat i podatków.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu wyjaśniają sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wprowadzali do obrotu, po konkurencyjnych cenach, gaz grzewczy jako gaz do zasilania silników spalinowych czyli stanowiący paliwo samochodowe. Nielegalne zmiany przeznaczenia gazu odbywały się bez odprowadzania należnego podatku VAT, akcyzowego i dochodowego oraz opłaty paliwowej. Sprzedaż gazu pomiędzy współpracującymi podmiotami, w tym stacjami LPG najczęściej odbywała się bez faktur VAT lub ilość zakupionego gazu jako paliwa LPG w dokumentacji była znacznie zaniżona.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy mogli działać od kilku lat na terenie kilku województw. Wstępne oszacowania wskazują, że tylko w okresie sześciu miesięcy Skarb Państwa mógł być narażony na uszczuplenie wynoszące co najmniej 3,3 mln zł. Trwają wyliczenia strat, jakie mógł ponieść Skarb Państwa w całym okresie działania grupy przestępczej.

Na polecenie prokuratora policjanci CBŚP przeprowadzili działania wspólnie  z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych oraz łódzką i śląską Krajową Administracją Skarbową.

W akcji, przeprowadzonej na terenie woj. łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego udział wzięło 260 funkcjonariuszy. Zatrzymano 11 podejrzanych i przeszukano ponad 140 miejsc zamieszkania, użytkowania i siedzib podmiotów gospodarczych zabezpieczając dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie.

Prokuratorzy z Prokuratury  Okręgowej w Sieradzu przedstawili zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych. Są to czyny kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, art.271a par 2 kk, art. 73a par.1 kks, art. 56 par.1 kks, art. 61 par.1 kks, art. 62 par 1 i par 2 kks, zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności .

Dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Na wniosek prokuratora na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 7 osób na 3 miesiące. Wobec 4 podejrzanych zastosowano tytułem środków zapobiegawczych dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 12.000,00zł do 20.000,00zł.