Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Aktualności

04.02.2020 Rozbicie grupy przestępczej i kolejne areszty za oszustwa podatkowe przy dystrybucji gazu

Rozbicie grupy przestępczej i kolejne areszty za oszustwa podatkowe przy dystrybucji gazu

W dniu 28 stycznia 2020 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Łodzi zatrzymali trzy kolejne osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, która pozafakturowo dokonywała obrotu gazem bez uiszczenia należnych opłat i podatków oraz zmieniała jego przeznaczenie z „grzewczego” na „napędowy” .

Został zatrzymany prezes kierujący  zorganizowaną grupą przestępczą oraz ścisłe kierownictwo spółek zamieszanych w przestępczy proceder.

Kolejne zatrzymania w tej sprawie to efekt śledztwa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu  dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wprowadzili do obrotu, po konkurencyjnych cenach, gaz grzewczy jako gaz do zasilania silników spalinowych.

Nielegalna zmiana przeznaczenia gazu odbywała się bez odprowadzania należnego podatku VAT, akcyzowego i dochodowego oraz opłaty paliwowej.

Sprzedaż gazu pomiędzy współpracującymi podmiotami, w tym stacjami LPG najczęściej odbywała się bez faktur VAT lub ilość zakupionego gazu jako paliwa LPG w dokumentacji była znacznie zaniżona.

Obliczenia tylko za okres półroczny działalności grupy wykazały, że do Skarbu Państwa nie zostały odprowadzone należności publicznoprawne na kwotę ponad 3 milionów złotych.

Wobec zatrzymanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i w dniu 30 stycznia 2020 roku Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W listopadzie 2019 roku w tej sprawie zarzuty przedstawiono już innym jedenastu osobom i dotyczyły ich działalności w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zbrodni wystawiania nierzetelnych faktur, jak również przestępstw karnoskarbowych, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Dotychczas w sprawie zastosowano tymczasowe aresztowanie wobec dziesięciu podejrzanych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.