Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

UWAGA !!! STRONA ARCHIWALNA

Aktualności

18.09.2020

Zawiadomienie pokrzywdzonych w śledztwie PO I Ds. 23.2017

Prokuratura Okręgowe w Sieradzu zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu o sygn. PO I Ds. 23.2017 dotyczącym:

I.  niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w okresie od 31 grudnia 2010 roku do lutego 2017 roku w Łodzi przez Dyrektora zajmującego się sprawami majątkowymi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów zs. w Łodzi  (zw. dalej szpitalem WAM) i doprowadzenia do powstania szkody majątkowej wielkich rozmiarów nie mniejszej niż 16.477.629,22 zł poprzez brak sporządzenia i wręczenia pracownikom przejętym ze Szpitala im. Sterlinga z siedzibą w Łodzi (zw. dalej szpitalem Sterlinga) wypowiedzeń zmieniających ich stosunki pracy przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzeń i ich wypłacie w zmniejszonej wysokości, co w konsekwencji doprowadziło do konieczności wypłaty różnicy kwot oraz poniesienia nieuzasadnionych kosztów adwokackich,

tj. o czyn z art. 296 § 1 i § 3 kk

II. uporczywego i złośliwego naruszania w okresie od 1 stycznia 2011 roku do lutego 2017 roku w Łodzi praw wynikających ze stosunku pracy 495 pracowników szpitala Sterlinga przejętych przez szpital WAM przez wykonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Dyrektora szpitala WAM w Łodzi poprzez brak polecenia sporządzenia i wręczenia wypowiedzeń zmieniających stosunki pracy łączące szpital z pracownikami przejętymi ze szpitala im. Sterlinga zs. w Łodzi przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzeń i ich wypłacie w zmniejszonej wysokości,

tj. o czyn z art. 218 § 1a kk,

że postanowieniem z dnia 14 września 2020 roku umorzono śledztwo o w/w czyny wobec braku znamion czynu zabronionego.

Pokrzywdzonym przysługuje prawo do zwrócenia się o doręczenie postanowienia o umorzeniu śledztwa w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu (art. 131 § 2 i 3 kpk).

Na podstawie art. 306 § 1a kpk, art. 465 § 2 kpk na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Łodzi. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity.

Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk).