Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Oświadczenia majątkowe

Z mocy obowiązującego prawa oświadczenie podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnej.