Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

UWAGA !!! STRONA ARCHIWALNA

Oświadczenia majątkowe

Z mocy obowiązującego prawa oświadczenie podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnej.