Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Pokrzywdzeni

 

              INFORMACJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną  przestępstwem – Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

          Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

       W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

         Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

         Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl lub www.subvenio.org.pl


Bazy teleadresowe podmiotów i instytucji samorządowych (województwa łódzkiego) udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Link do strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie- rok 2019

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2019 roku.(7618595_6648862)

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2019 rok.(7618603_6648930)

Informator dla mieszkańców powiatu sieradzkiego -  2019 r.

Informator Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Poddębice

Informator zawierający wykaz instytucji udzielających pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w powiecie zduńskowolskim

Lista podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc - pow. pajęczański

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.(7618589_6634041)

Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia.(7618574_6634028)

Rejestr placówek udzielających pomocy mieszkańcom powiatu wieruszowskiego w sytuacji przemocy w rodzinie

Wykaz instytucji udzielających pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - Zduńska Wola (2)

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie wieluńskim-2019 r