Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Pokrzywdzeni

 

              INFORMACJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną  przestępstwem – Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

          Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

       W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

         Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

         Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl lub www.subvenio.org.pl


Bazy teleadresowe podmiotów i instytucji samorządowych (województwa łódzkiego) udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Link do strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.


Informator - instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie - powiat poddębicki (2018)

Wykaz placówek świadczących pomoc  osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim (2018)

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb realizujących zdania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie województwa łódzkiego (aktualizacja na dzień 21.07.2016 roku) .

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (2018).

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe (2018).

Dane teleadresowe instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego (2018 rok)

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie  z terenu województwa łódzkiego w 2018 roku

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie  z terenu województwa łódzkiego w 2018 roku

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie wieluńskim (2018).

Rejestr placówek udzielających pomocy mieszkańcom powiatu wieruszowskiego w  sytuacji przemocy w rodzinie (2018).

Rejestr podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Rejestr podmiotów, którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjne w 2016 roku.