Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.


Plan zamówień publicznych na rok 2017.


PO VII WB 261. 9.2018

Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Poddębicach podległej Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.06.2018)

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 07.06.2018 (07.06.2018)

Ogłoszenie nr 566098-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)


PO VII WB 261.8.2018

Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu i Poddębicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2018).

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2 (28.05.2018).

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 23.05.2018.

Ogłoszenie nr 558269-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)


Ogłoszenie nr 549314-N-2018 z dnia 2018-04-24 r. - świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2018.

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 i 3 (08.05.2018).

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)


Ogłoszenie nr 517183-N-2018 z dnia 2018-02-13 r. w sprawie świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości na zewnątrz budynku Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i Prokuratury Rejonowej w Wieluniu oraz wewnątrz budynków w częściach zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową i podległe jej Prokuratury Rejonowe w Sieradzu, Wieluniu, Łasku, Zduńskiej Woli i Poddębicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.03.2018r.)

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Odpowiedź na pytanie wykonawcy (19.02.2018).

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)

 


Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu oraz Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

Znak sprawy: PO VII WB 261. 11. 2017

Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części nr 1 i 2 (12.07.2017).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 i 2 (04.07.2017).

Informacja dot. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Do wszystkich wykonawców (13.06.2017).

Odpowiedź na pytanie wykonawcy (12.06.2017).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Ochrona

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 1- formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz usług - wersja edytowalna

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie - wersja edytowalna

Załącznik nr 5 - s o z z i o p o

Załącznik nr 5 - s o z z i o p o - wersja edytowalna

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

Załącznik nr 7- wzór umowy

Załącznik nr 7- wzór umowy - wersja edytowalna


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4