Herb
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Obejmuje swą właściwością terytorialną powiaty:
łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.


Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

 


PO VII WB 261.1.2020

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na zewnątrz budynku Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i Prokuratury Rejonowej w Wieluniu oraz wewnątrz budynków w częściach zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową i podległe jej Prokuratury Rejonowe w Sieradzu, Wieluniu, Łasku, Zduńskiej Woli i Poddębicach

 

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (07.02.2020).
 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 506706-N-2020 z dnia 2020-01-28 r. 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 


PO VII WB 261.13.2019

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach i na terenach przyległych do Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu oraz Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia (02.08.2019).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.07.2019).

Informacja o wykluczeniu wykonawcy (23.07.2019)

Informacja z otwarcia ofert (03.07.2019).

Odpowiedź na pytania wykonawcy (01.07.2019).

Odpowiedź na pytania wykonawcy (28.06.2019).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 1- formularz oferty (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz usług (edytowalny)

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)

Załącznik nr 7- wzór umowy prokuratura ochrona

Załącznik nr 7- wzór umowy prokuratura ochrona (edytowalny)

Załącznik nr 8 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (edytowalny)


PO VII WB 261.14.2019

Świadczenie usług udostępniania pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratur Rejonowych w Zduńskiej Woli, Łasku i Poddębicach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.06.2019).

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (17.06.2019).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 558185-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7 (edytowalny)


PO VII WB 261.9.2019

Świadczenie usług udostępniania pomieszczeń wraz z obsługą w celu przeprowadzania sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach i Wieluniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.06.2019).

Informacja o unieważnieniu postepowania w części numer 2,4,5 (30.05.2019)

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (24.05.2019).

Informacja o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie nr 546621-N-2019

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3a (edytowalny)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 546621-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7 (edytowalny)


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie całodobowego holowania, przewozu i parkowania pojazdów w Prokuraturze Rejonowej w Poddębicach (07.05.2019).

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 


PO VII WB 261.8.2019

Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku,  Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.05.2019).

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (23.04.2019).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 537115-N-2019 z dnia 2019-04-15

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)


PO VII WB 261. 5.2019

Świadczenie usług w zakresie całodobowego holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony, pojazdów członowych, autobusów, urządzeń i rzeczy, części składowych oraz awionetek na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych/ podległej jej Prokuratury Rejonowej w Sieradzu, Wieluniu, Łasku, Zduńskiej Woli i Poddębicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.04.2019).

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 3 (04.04.2019).

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (15.03.2019).

Ogłoszenie nr 521709-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 (edytowalny)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 (edytowalny)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 (edytowalny)

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7 (edytowalny)

Załącznik nr 1 do umowy (edytowalny)

Załącznik nr 2 do umowy (edytowalny)